MaakWOZbezwaar.nl

WOZ bezwaar Arnhem

Iedereen in Nederland die in het bezit van een woning of bedrijfspand heeft te maken met de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Deze wet schrijft voor dat de waarde van alle onroerende zaken in ons land elk jaar opnieuw door de betreffende gemeente dient te worden vastgesteld. Deze WOZ-waarden worden vervolgens gebruikt om de hoogte van verschillende te heffen belastingen te bepalen. Het probleem is dat WOZ-waarden soms te hoog worden ingeschat, wat voor u als vastgoedeigenaar financiële nadelen heeft. Bent u woonachtig in Arnhem en heeft u het vermoeden dat de WOZ-waarde van uw vastgoed hoger is dan hij eigenlijk zou moeten zijn? Dan kunt u WOZ bewaar in Arnhem indienen. 

Ook profiteren van een lagere WOZ-waarde?

Maak direct bezwaar en wij zorgen voor een deskundig bezwaarschrift, onderbouwd met een taxatie!

Nu bezwaar maken

De voordelen van MaakWOZBezwaar.nl

 Altijd persoonlijk contact Altijd persoonlijk contact
 Binnen 3 minuten geregeld Binnen 3 minuten geregeld
 No Cure? No Pay! No Cure? No Pay!

Heeft het wel zin, zo’n WOZ bezwaar Arnhem indienen?

Het is altijd de moeite waard om een WOZ bezwaar Arnhem in te dienen als u denkt dat de WOZ-waarde te hoog is ingeschat. De WOZ-waarde wordt namelijk gebruikt voor het berekenen van de onroerendezaakbelasting (OZB), de inkomstenbelasting en de waterschapsbelasting. Een hogere WOZ-waarde betekent dus dat u meer belasting moet afdragen. En laten we even eerlijk zijn: u betaalt zonder een hoge WOZ-waarde al genoeg belasting! Als u een WOZ bezwaar Arnhem indient en uw bezwaar wordt gegrond verklaart, dan kunt u al snel zo’n €250 per jaar besparen. 

Arrow

Hoe kan ik WOZ bezwaar maken in Arnhem?

Wanneer u aan het begin van het kalenderjaar de WOZ-beschikking ontvangt en u het niet eens met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand, dan heeft u zes weken de tijd om WOZ bezwaar in te dienen. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. Bovendien moet u in uw bezwaar beargumenteren waarom de WOZ-waarde volgens u niet correct is. De gemeente zal uw WOZ bezwaar Arnhem in behandeling nemen. Het kan enkele maanden duren voordat u te horen krijgt of uw bezwaar als gegrond wordt beschouwd. Mocht de gemeente vasthouden aan de initiële WOZ-waarde, dan kunt u eventueel tegen deze uitspraak in beroep gaan. Zakt de moed u al in de schoenen als u denkt aan alle documentatie die u moet aanleveren? Maakt u zich geen zorgen! Voor de specialisten van MaakWOZbezwaar.nl is het indienen van WOZ bezwaar in Arnhem dagelijkse kost. Zij helpen u graag bij het indienen van uw aanvraag

Wat kost dat, zo’n WOZ bezwaar Arnhem?

Indien u gebruik maakt van onze diensten dan kost het indienen van een WOZ bezwaar in Arnhem u helemaal niets. Dit is mogelijk omdat de gemeente de kosten die wij maken uit een wettelijke regeling aan ons betaalt, wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard. Indien het bezwaar niet gehonoreerd wordt, dan nemen wij de kosten voor onze rekening. Dus wat de uitslag van uw WOZ bezwaar ook is, bezwaar indienen kost u helemaal niets – behalve drie minuten van uw tijd. Waar wacht u nog op? Nee heeft u, ja kunt u krijgen!

Zonder poespas gewoon hun werk gedaan en mijn WOZ verlaagd gekregen. Heel erg bedankt!

Zonder poespas gewoon hun werk gedaan en mijn WOZ verlaagd gekregen. Heel erg bedankt!

Bekijk alle reviews op Trustpilot